Economia comunei

             Comuna Sânpetru Mare, la sfârşitul anului 2003, ocupa locul 70 în clasamentul judeţului, din 81 localităţi analizate. Astfel, la fârşitul anului 2003, conform D.G.F.P.Timiş , pe teritoriul comunei funcţionau un număr de 12 societăţi comerciale ( 8 în Sânpetru Mare şi 4 în Igriş), care aveau un număr de 36 angajaţi şi participau cu 0,01 % la economia judeţului.

             Activitatea economică se desfăşoară în agricultură, în special, în gospodăriile individuale ale populaţiei. Acestea, în număr de 674 la Sânpetru Mare şi 439 la Igriş, au contribuit la aprovizionarea cu produse legumicole proaspete, neexistând procesare. Există punct de colectare al laptelui proaspăt de bovine. Laptele de ovine se procesează de către fiecare producător, individual. Creşterea animalelor a fost un factor de creştere a veniturilor populaţiei prin comercializarea animalelor vii, fără a fi procesate în comună.

             Expansiunea economică a zonei Sînnicolau Mare a condus la ocuparea forţei de muncă a comunei prin angajarea lor la agenţii economici din oraşul Sînnicolau Mare, comuna Periam şi alţi agenţi economici mai îndepărtaţi, pentru care sunt asigurate mijloace de transport în comun. Peste 600 de locuitori ai comunei sunt angajaţi ai agenţilor economici din alte localităţi, numărul lor fiind în continuă creştere datorită angajărilor masive care se fac în prezent.