Informații generale

     Comuna Sânpetru Mare  este unitatea administrativ – teritorială de bază, care cuprinde populaţia rurală reunită prin interese.

     Comuna Sânpetru Mare este alcătuită din 2 (două) sate componente: Sânpetru Mare şi Igriş.

     Arealul teritoriului administrativ este amplasat in Câmpia  Mureş – Aranca, aceasta reprezentând extremitatea nord-vestica a câmpiei joase din cadrul  Câmpiei   Banatului, cu o energie de relief mica având altitudini  absolute cuprinse intre 82 – 95 m (crescânde de la nord-vest către sud-vest). Teritoriul comunei este străbătut de râul Aranca de la est spre vest, care desparte câmpia joasa de subsidenţă şi divagare in doua trepte de relief. Treapta înalta este amplasata la sud (mal sting) si reprezintă un şes aluvial remaniat si modelat eolian, iar  treapta  joasa din  nordul  Arancai este un  şes  aluvial  tipic. Treapta joasa din nordul Arancai se  separa in doua sectoare : cel neinundabil (intre cursul  Aranca si digul de apărare) si cel inundabil (intre dig si cursul râului Mureş). Complexul teritorial se afla si astăzi sub  influenta cotelor mari ale  râului Mureş,  conexiunea realizându-se hidraulic pe cale subterana, la care se adaugă o vastă reţea de canale de desecare şi irigaţie, de canale colectoare a căror execuţie a început din secolul XIX, dar, care, din cauza unei defectuoase exploatări şi neexecutării lucrărilor de întreţinere au creat în primăvara anului 2005 inundaţii în teritoriu, în special canalul Aranca. Teritoriul comunei se afla situat in zona stepei danubiene, la interferenta subzonei antestepei cu cea de silvostepa, ceea ce face sa beneficieze de un climat temperat continental,  cu slabe influente mediteraneene, manifestat prin ierni blânde si veri nu prea călduroase, temperatura  medie  anuala fiind de 10,8 gr.C, iar valoarea medie multianuala a precipitaţiilor fiind de 536,3 mm (staţia Sinnicolau Mare).

     Numărul si structura  populaţiei  la nivelul comunei Sanpetru Mare, conform recensământului din martie 2002, se prezintă astfel :

 

  

     Etnii:

 

Sanpetru Mare

 

         Igris

 

  Total

  Romani

1335

960

2295

  Sârbi

520

1

521

  Romi

171

232

403

  Maghiari

30

6

36

  Germani

21

3

24

  Ucraineni

17

-

17

  Bulgari

4

-

4

  Aromâni

2

-

2

  Slovaci

1

-

1

 TOTAL:

2.101

1.202

3.303

           

          Populaţia comunei beneficiază, conform statisticii primăriei, de următoarele:

1.       străzi nemodernizate  - 40,46 km;

2.       trotuare aferente         - 40,46 km,

3.       cişmele alimentare apă – 8 buc,

4.       puţuri alimentare apă    - 38 buc,

5.       telefonie digitală           35 km,

6.       cablu tv                          28 km,

7.       serviciu transport călători auto şi CF,

8.       3(trei) dispensare medicale,

9.       1 farmacie ( în Sânpetru Mare)

10.   1 cabinet stomatologic ( în Sânpetru Mare),

11.   1 dispensar veterinar (în Sânpetru Mare),

12.   terenuri sport ( 2 stadioane de fotbal),

13.   o piaţă desfacere produse ( Sânpetru Mare),

14.   magazine de desfacere produse alimentare şi nealimentare( 7 în Sânpetru Mare şi 6 în Igriş),

15.   baruri şi restaurante, puncte de desfacere a băuturilor alcolice ( 5 în Sânpetru Mare şi 5 în Igriş),

16.   discoteci,

17.   bibliotecă ( 3500 volume achiziţionate înainte de 1989) în Sânpetru Mare,

18.   2 cămine culturale.