Anunt privind interzicerea de a arde vegetatia uscata pe terenurile arabile si pajiștile permanente în siturile Natura 2000