Cerere-Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială